Arkinfo.dk


Arkinfo.dk er en informationsside om arkæologi efter Museumsloven drevet af 'Arkæologisk Rådgivning' - mit enkeltmandsfirma, som rådgiver Energinet om kulturarv og arkæologi på store anlægsprojekter.


25 års erfaring fra begge sider af bordet har ledt mig til den overbevisning, at der hverken er tid eller penge at spare ved at problematisere arkæologien. Det fører kun til løsninger, som oftest er både dyrere og mere tidskrævende, end ved rettidig omhu at få planlagt og gennemført arkæologien.


Informationen nedenfor henvender sig til bygherren med det 'simple anlægsprojekt'. Men hvad er et simpelt anlægsprojekt: en tommelfinger regel er, at hvis projektet ligger i det åbne land og inddrager en, eller få, matrikler, er det i arkæologisk forstand simpelt.


Nogle gange opstår der misforståelser mellem det arkæologiske museum og bygherre ved utilstrækkelige koordination eller tidspres som betyder, at et projekt kører skævt. Kom i god tid!!


Hjemmesiden består af to komponenter: de god råd til bygherre nedenfor og nyheder fra arkæologi og hvad jeg roder med på blog.arkinfo.dk. Nedenfor følger de bedste råd til dig som bygherre.

Tre gode råd

Kontakt museet så tidligt som muligt i anlægsprojektet. Jo senere museet kommer på banen jo færre handlemuligheder er der, hvis der er fortidsminder på et areal.

Læg vægt på en god proces. Museerne følger Museumsloven og udfører opgaven under tilsyn af Slots- og Kulturstyrelsen.


Arkæologiske udgravninger koster og det kan være en ubehagelig oplevelse, hvis man i planlægningen af sit projekt har overset at inddrage museet.


Men det er oftest endnu dyrere at prøve alle mulige tilpasninger af projektet end at gennemføre arkæologiske udgravnigner og anlægsarbejde samtidigt, eller starte et langvarigt slagsmål med jurister, udsættelser af anlægsarbejdet og i sidte ende en besværliggjort anlægsproces.


I hovedreglen ender det sådan fordi bygherren har glemt eller undervuderet den tid en udgranving kan tage.

Sørg for at lave ordentlige skriftlige aftaler med museet. Det modvirker misforståelser og gør det lettere at tjekke om man har husket det hele.


Det kan være aftaler om adgangsveje til arealet, sikkerhedsorganisation, hvordan arealet efterlades og mange andre ting. Det er en rigtigt god ide at få talt om dine ønsker og få dem skrevet ned i en aftale.


Slots- og Kulturstyrelsen godkender alle arkæologiske udgravninger ud fra en vis standard og har du særlige ønsker skal museet have  det med i deres indstilling af udgravningen til Slots- og Kulturstyrelsen.