Tal med arkæologerne!


Det kan være svært for bygherren at gennemskue konsekvenserne af Museumslovens bestemmelser om arkæologi for et projekt. 


Det skyldes, at den nødvendige økonomi og tid til arkæologiske udgravninger afhænger af mange forhold: hvad der bliver fundet, hvor godt fundet er bevaret, graves der i byen eller i åbent land, årstiden, entreprenøren og næsten uendeligt mange flere forhold. Der findes nøgletal for forskellige typer udgravninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, men de spænder bredt fordi der er så mange variable forhold.


Den bedste måde bygherren kan forebygge ubehagelige overraskelser er ved at kontakte museet så tidligt i projektet som muligt.


Figuren nedenfor illustrerer, hvordan handlemulighederne i forhold til arkæologiske problemer indsnævres i takt med, at anlægsplaner fastlægges, der indgåets kontrakter og anlægsarbejdet påbegyndes. Hvis arkæologiske fund først opdages under anlægsarbejdet er en anlægsstandsning i et eller andet omfang ofte uundgåelig!


Figur: ca. 5000 år gammelt fiskegærde fundet ved Femern Bælt. Velbevarede organiske fund er særdeles tidskrævende og dyre at udgrave - men også en god historie! Copyright: Museum Lolland Falster

Lav forundersøgelser!

Man kan ikke se på et stykker jord om der er arkæologi gemt under overfladen. Derfor er det en god ide at kontakte museet for at høre om de kender til fund i området.


Mange steder vil museet ikke kende til fund, men alligevel anbefale en forundersøgelse med søgegrøfter.


Det bedste råd er at få lavet forundersøgelsen. Den er frivillig, men udgiften til forundersøgelsen er normalt ret lille i forhold til udgiften ved anlægsstandsning.


Jeg har flere gange hørt: vi graver det bare væk....men de der tænker sådan glemmer, at kommunerne er forpligtiget til at give museerne byggetilladelser i kopi. Museerne ved godt, hvad der foregår i området.


Hvis der er fortidsminder på anlægsarealet, som ikke er blevet fundet ved en forundersøgelse, er bygherren altid forpligtiget til at indstille arbejdet.

Anlægsproces og arkæologi

Rettidig omhu betaler sig:


Figuren er en principskitse, der viser sammenhængen imellem anlægsprojektets planlægning og muligheden for at gennemføre en arkæologisk proces, som er god for alle parter.


I meget store projekter er det ofte et problem, at museerne først kontaktes når økonomi og tidsramme for anlægsprojektet er bestemt. Når det sker bliver arkæologien forsinkende, dyr og besværlig.