Om

Lars Ewald Jensen

Mit navn er Lars Ewald Jensen og jeg er magister i forhistorisk arkæologi. Jeg har mere end 25 års erfaring med arkæologiske udgravninger fra de helt små opgaver til nogle af Danmarks største udgravningsprojekter.


Jeg har forestået de meget omfattende udgravninger forud for Femernforbindelsen og været chefkonsulent og afdelingsleder for byarkæologien i København. I dag rådgiver jeg Energinet om kulturarv og arkæologi på infratstrukturprojekter bl.a. Energiø Bornholm.


Det er min erfaring, at alle er bedst tjent med en velplanlagt afvikling af arkæologien.

Projekterne har været mange: fra udgravninger i komplicerede lag, det åbne land og lukkede rum; fra venstre Femern, Krigers Flak landkabel og en kælder i København

Copyright: Museum Lolland-Falster, undertegnede og undertegnede